top of page

Narcisme

Narcisme is hoofdzakelijk een relatieprobleem, omdat een narcist meestal alleen met zichzelf bezig is. Zelf zal iemand met narcistische problematiek zich niet zo snel melden bij een therapeut, de kans is vele malen groter dat de personen, die met een narcist omgaan, zich melden. Ongeveer 1 op de 10 mensen heeft narcistische problematiek, dus de kans is vrij groot dat je iemand kent met narcistische trekken of iemand die daadwerkelijk een narcist is. 

Narcisme kenmerkt zich in de basis door een gebrek aan empathie en biologische kwetsbaarheid. Een narcist heeft namelijk een tekort aan serotonine en een overschot aan cortisol. Omdat een narcist biologisch kwetsbaarder is, is deze stoornis niet te genezen, wel is het mogelijk voor de narcist zelf en zijn omgeving om er beter mee om te gaan. 

Ben of ken je iemand die narcistisch is en weet je niet wat te doen? Psychologisch inzicht krijgen in hoe een narcist denkt en hoe hij zich gedraagt in bepaalde situaties is van groot belang om te begrijpen wat er in deze persoon om gaat en hoe hem te benaderen. Graag help ik je hierbij.

bottom of page